Ototraf Beslenme ve Heterotrof Beslenme Hakkında Bilgi, Nedir

Reklam

facebook12 tweetbutton

A. Ototrof Beslenme:

İnorganik maddelerden enerji yardımıyla organik besin yapabilme olayıdır. Bu tür kendi besinini kendisi yapabilen canlılara ototrof yani üreticiler denir.

Bunlar ikiye ayrılırlar:

a. Fotosentez Yapanlar:
• Mavi-yeşil yosunlar, yosunlar ve tüm bitkiler fotosentez yaparlar.
• Klorofilleri ile ışığı ve enzimleri kullanarak inorganiklerden organik madde elde ederler.
• Bütün yeşil bitkilerde ve yosunlarda fotosentez kloroplastlarda gerçekleşir ve elektron kaynağı olarak su kullanıldığından ortama oksijen verilir.
• Mavi-yeşil yosunlarda ve bakterilerde olay sitop-lazmada geçer. Elektron kaynağı olarak H2 veya H2S kullanıldığından ortama H2 veya S verilir.
6C02 + 6H20 -> C6Hı206 + 602 C02 + H2S -> C6Hı206 + S

b. Kemosentez Yapanlar:
• İnorganik maddeleri oksitleyerek kimyasal enerji kazanır, bu enerji ile de inorganik maddelerden organik madde (besin) yaparlar.
• Klorofil ve ışık kullanılmaz.
• Azot, nitrit vs bakterileri tarafından gerçekleştirilir. 2H2S + 02 -> 2H2 O + 2S + Enerji
CO 2 + H2 + Enerji -» C6 H12 06

B. Heterotrof Beslenme:

• Kendi besinlerini kendileri yapamayıp dışardan hazır olarak alan canlılardır.
• Holozoik, simbiyoz ve saprofit olarak ayrılırlar, a. Holozoik Yaşam:
• Besinlerini katı ve büyük parçalar halinde alırlar.
• Bütün sistemleri iyi gelişmiş canlılardır.
• Büyük çoğunluğu avcıdır.

1. Otobur (Otcul) Canlılar:
• Bitkisel besinlerle beslenirler.
• Sindirim kanalı uzundur.
• Dişler öğütme işine uygundur.
• Örneğin : At, inek , tavşan vs..
2. Etobur (Etçil) Canlılar:
• Hayvansal besinlerle beslenirler.
• Köpek dişleri gelişmiştir.

• Etin sindirimi kolay olduğu için sindirim kanalı kısalmıştır
• Kedi ve köpek ailesinin dışında bazı kuş ve kemirgen türleri de bu gruba girer. .

3. Hem Etçil Hem Otçul (Omnivor) Canlılar: –
• Bitkisel ve hayvansal besinlerle beslenen canlılardır.
• Kesici dişler, köpek dişleri ve azı dişlerde bulunur.
• Sindirim kanalları etçillerle otçullar arası bir uzunluktadır. İnsan, ayı, bazı balıklar ve kuşlar bu gruba girerler.

b. Simbiyozis (ortak) Yaşam

• Bir organizma doğal şartlarda çevresinde bulunan diğer canlılarla daima ilişki içerisindedir.
• Bu ilişki faydalı veya zararlı şekilde olabilir.

Reklam

Etiketler: , ,

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*