• Anasayfa
 • >
 • >
 • Hz. Adem in ve Havva nın Hayatı Hakkında Bilgi Kısaca Özeti

Hz. Adem in ve Havva nın Hayatı Hakkında Bilgi Kısaca Özeti

Reklam

facebook12 tweetbutton

ADEM, eski din kaynaklarına göre, dün­yaya gelerek onu anlamlandıran ilk in­san. Tevrat’a göre (Tekvin I), Tanrı önce Adem’i, sonra ona yardımcı olarak birta­kım hayvanları yarattı. Adem bunlardan hiçbirini kendisine denk görmediği için. Tanrı Adem’e eş olarak onun bir kaburga kemiğinden Havva’yı yarattı. Adem cen­net bahçesine bekçi olarak gönderilmişti. Bu bahçenin ortasında “hayat” ve “iyi ile kötüyü tanıma” ağaçları vardı. Bu son ağacın meyvesi Adem’e yasaklanmıştı. Yılana (şeytana) uyarak önce Havva sonra da Adem bu yasak meyveden ye­diler ve ceza olarak cennetten kovuldu­lar. Tevrat’ın başında ele alınan bu konu aslında Asur kaynaklarından gelmektey-se de orada tek tanrılı İsrail dininin özel­liğine uyacak biçime sokulmuştur. Tev­rat’a daha sonra katılmış olan eklemenin evrenin yaratılmasından söz eden bölü­münde ise, Adem ile Havva aynı zaman­da yaratılmış ve bütün öteki yaratılanla­rın başına geçirilmiş olarak gösterilmek­tedir. Aslında Babillilerin evrenin yara­tılması anlayışına yakın olan bu görüş, Musa dininin yabancı konuları işlemek­teki gücünü bir kez daha gösterir. İlk Hıristiyan ilahiyatçısı olan Paulos’a göre (l.Korinthoslulara Mektup, XV, 45) Tevrat’ta günah işlemenin ve ölümün ne­deni olarak gösterilen birinci Adem’den farklı olan ikinci Adem, yani İsa yaşam kaynağıdır. İlk Adem yaşayan can oldu, son Adem dirilen ruh oldu. Birinci Adem topraktandır; ikinci Adem gökten geldi, islam dininin kitabı olan Kuran’ın birçok surelerinde Adem ile Havva’dan söz edilir. (Sure:3;15; 38 vb). Kuran’a göre Adem, Azrail’in Tann’nın isteği üzerine getirdiği kırmızı, beyaz ve kara topraktan yaratılarak kendisine ruh veril­miştir. Bu yüzden insanoğlu çeşitli renk­lerdedir. Adem’e secde etmeye çağrılan meleklerden İblis (Şeytan) secde etmek istemedi, bunun üzerine kendisine lanet olundu. Adem ile Havva’yı günaha so­kan ve cennetten çıkarılmasına neden olan odur. Uzun bir ayrılıktan sonra ikisi yeryüzünde buluştular ve burada üreyip insan soyunu çoğalttılar. Adem ile Hav­va öyküsü Batı ve Doğu edebiyatında çeşitli biçimde incelenmiş olup Adem konusundaki çeşitli söylentiler, insan yazgısına ilişkin yorumlardır. Bu yorum­lar da sanatın farklı dallarında (şiir, re­sim, öykü) konu olmuştur

Reklam

Etiketler: , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

12 Kişi Yorum Yazdı.

 1. HELAAL OLSUN GÜZEL YAZMIŞLAR
  ,

 2. 6.sınıfa gidiyorum 25 peygamber yazıyorum bir kağıda bu kadar uzun

 3. çok uzun fazla sevmedim

 4. bu neslin devamı icin adem ve havva nın üreme olayı hakkında kesin bilgi yokmu nasıl artmışlar.sonucta 40000 tane de nesli olsa hepsi kardeş

 5. yaa çok uzun ödevim var kısa olmalı.insaf yani

 6. O kadar ünleme gerek yok bence.

 7. Çok uzun bence kısa olmalı.

 8. çok uzun 5. sınıfa gidiyorum kısa olmalııııııııııııı

 9. yarısını yazın ben öyle yaptım

 10. kısa olmalı 6 adet yazcam nasıl yazıyim temel dini bilgiler ödevim 5. sınıfa gidiyorum kısa kısa kısa olsun yaaaaaaaa

 11. birazdaha kısa olmalı 5.sınıfa gidiyorum kuran odevim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 12. okumadım ama google ye özetini yazıyorum bunla çıkıyo cok uzun ben11 yaşındayım din kültürü dersindeki ödevde!!!!!!!!!!

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*